• johned@aibi.ph

Harvestime Modules in Luganda

Wheat Logo Harvestime

These are the 21 modules from the Harvestime International Network that have been translated into Luganda. They are Biblically based training in evangelism and church-planting. The modules are free to use and to distribute for Christian ministry purposes however they may not be sold in any way.

They are in two formats, PDF and EPUB.  PDF is for printing out or reading on a computer.  EPUB is for reading on a phone or on an e-reader.
The material is identical in either format.

The Harvestime International Network is a ministry partner of Cybermissions.

If you have any questions you may contact us at:   harvestimeinstitute@protonmail.com 
 
Phone/Fax: +1 310 844 6948              P.O. Box 40 Rhoadesville, Virginia 22542
Strategies for a Spiritual Harvest - Engeri z'okukungula mu mwoyo PDF EPUB
Foundations of Faith - EMISINGI GY'OKUKKIRIZA PDF EPUB
Kingdom Living - Okubeera mu bwakabaka PDF EPUB
Spiritual Warfare ENKOLA EZ'OMWOYO EKITABO KY'OLUTALO LW'OMWOYO PDF EPUB
Holy Spirit OBUWEEREZA BWA MWOYO MUTUKUVU PDF EPUB
Knowing God's Voice - Okumanya eddoboozi lya Katonda PDF EPUB
Creative Bible Study ENGERI Z'OBUYIIYA MU NSOMA YA BAIBULI (Creative bible study methods) PDF EPUB
Swahili OT Survey- Utafiti wa Msingi wa Biblia SWAHILI Translation PDF EPUB
Basic Bible Survey Part 2 NT KW'OSINZIIRA OKUZUULA EBIRI MU BAIBULI. EKITUNDU 2 PDF EPUB
Developing a Biblical Worldview - OKUKULAAKULANYA OKULABA ENSI MU NGERI EYA BAIBULI PDF EPUB
Teaching Tactics OBUKODYO BW'OKUSOMESA PDF EPUB
Multiplication ENKOLA Z'OKUKUBISAAMU. PDF EPUB
Power Principles ENNONO Z'AMAANYI PDF EPUB
Biblical Management Principles ENNONO Z'OBUWANIKA OBWA BAIBULI PDF EPUB
Biblical Theology ENJIGIRIZA Y'EBYA BAIBULI) PDF EPUB
Environmental Analysis ENNONO Z'OKWEKENNEENYA OBWEBULUNGULULE PDF EPUB
Management by Objectives - OBUWANIKA BW'EBIGENDERERWA PDF EPUB
Mobilization ENKOLA Z'OKUKUGA PDF EPUB
Leaven-Like Evangelism OKUBUULIRA ENJIRI NG'EKIZIMBULUKUSA PDF EPUB
Battle For The Body OLUTALO OLW'OMUBIRI PDF EPUB
Intercessory Prayer - ESSAALA EY'OKWEGAYIRIRA PDF EPUB


Back to GlobalChristians.Org